روز: شهریور ۱۸, ۱۳۹۶

آری به تولید ملی با حمایت هف هشتاد

تمام کشورهای توسعه یافته برای ساختن آینده بهتر و گذر از مسیر سخت پیشرفت و توسعه با بهره مندی از شبکه های اجتماعی، هنرمندان، ورزشکاران، روحانیون، دانشگاهیان و افراد شاخص از تولیدات ملی حمایت کرده اند. با توجه به جوان بودن جمعیت کشورمان و رشد تحصیلات تکمیلی در چند سال اخیر شاهد انبوه فارغ التحصیلان جویای کار هستیم که با وجود این پتانسیل مناسب تغییر نگرش جامعه به استفاده از تولید ملی ضروری است و زمان لبخند جامعه به تولید ملی و محصولات ساخت ایران فرارسیده است. آری به تولید ملی بی تردید یار اشتغالزایی و دشمن گرفتاری های...

ادامه مطلب