حمایت از پویش آری به تولید ملی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حمایت خود را از پویش آری به تولید ملی با قراردادن سایت این پویش در سایت رسمی سازمان اعلام کرد ....

ادامه مطلب