دبیر جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان، گفت: دوازدهمین جشنواره تولیدکنندگان ملی با حضور ۱۳ وزیر صنعت در ادوار مختلف نوزدهم آذرماه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، علی صدری دبیر جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان و دهمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: خانه صنعت و معدن جوانان از سال ۸۲ کلید خورد و یکی از برنامه ها که از اصلی ترین رسالت خود دانست، حمایت از تولیدکنندگان ملی بود.

وی تاکید کرد: دوازدهمین جشنواره تولیدکنندگان ملی با حضور ۱۳ وزیر صنعت در ادوار مختلف نوزدهم آذرماه برگزار خواهد شد.

صدری گفت: یکی از مهم ترین ارزش ها کرامت انسانی و توسعه انسانی در کشور های توسعه یافته است.

دبیر جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان افزود: در کشور ما که کشور جوانی است داشتن نسل جوان یک فرصت بسیار مناسب و خوب است.

صدری اظهار کرد: یکی از فلسفه های این جشنواره شناسایی نیرو های جوان در این حوزه است.

وی افزود: طبق نظام نامه این نهاد، شورای سیاست گذاری تعیین شده که شامل نماینده دولت و بخش خصوصی است.

دبیر جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان گفت: از اردیبهشت ماه فراخوان این جشنواره به سراسر کشور ارسال و تا ۳۰ آبان ماه مهلت تعیین شد که ۶۳۰ واحد پاسخ دریافت و از این بین ۳۷ برگزیده شدند.

وی افزود: یکی از شاخص های بررسی نسبت تولید منتهی به سال ۹۶ نسبت به سال قبل آن خواهد بود. آثار در چند شاخصه که عبارتند از: رشد اشتغال، میزان اشتغال موجود، نسبت صادرات و میزان آن، ابتکار و خلاقیت، ایجاد بانک های اطلاعاتی، واحد تحقیق و توسعه، میزان پرسنل تحقیق، آزمایشگاه، طراحی های جدید، توسعه و افزایش خط تولید، تعمیرات و بازسازی، تولید محصول جدید، کاهش مصرف انرژی، نظام مشارکتی، ورزش و تیم های ورزشی، حضور در NGOها و همچنین شاخص مهم استاندارد ها بررسی شده اند.