دانشجوی مخترع خراسان جنوبی از طراحی دستگاهی با قابلیت ارزیابی علائم حیاتی مصدومان خبر داد و گفت: حرکت در مسیر توسعه علمی نیازمند حمایت مسئولان است.

حسن مسعودی  دانشجو رشته مدیریت امداد صنایع طبیعی شهرستان بیرجند در گفت و گو با خبر نگار مهر اظهار داشت: به واسطه رشته ام که کاربردی و علمی بود  موفق به طراحی دستگاه کلار گردنی الکترونیکی با قابلیت ارزیابی علائم حیاتی مصدومین شدم.

وی با بیان اینکه برای طراحی این دستگاه چهار سال مطالعه میدانی و کاربردی داشته، افزود: دستگاه این قابلیت را  دارد تا در سوانح جاده ای بدون نیاز به متخصصین امدادگر در صحنه حادثه به وضعیت مصدومین رسیدگی کنند. 

این نخبه علمی با اشاره به بهره بردن از آموزش ها و تجربیات مهندسان الکترونیک در طراحی این دستگاه گفت:  دستگاه به نحو ی طراحی شده که در داخل آن نرم افزاری  است که درون یک جعبه قرار گرفته و اطلاعات مصدوم را بر روی صفحه نمایشگر نشان می دهد.

مسعودی با اشاره به کمک های مادی و معنوی سازمان علمی و پژوهشی بسیج در ثبت طرحش، ادامه داد: طراحی اولیه دستگاه حدود یک میلیون تومان هزینه داشت که مبلغ ۸۰۰ هزار تومان از سوی سازمان علمی و پژوهشی بسیج پرداخت شد و  پرداخت مابقی از هزینه شخصی  بوده که توانستم مراحل اولیه طرح را پشت سر بگذارم و گواهی ثبت بگیرم.

وی با بیان اینکه برای ادامه روند ثبت اختراع و عرضه آن به بازار نیازمند سرمایه گذاری  و بودجه است افزود: اگر مسئولین دانشگاه  و صنعت با همکاری یکدیگر برای ثبت طرح ها بودجه و سرمایه گذار جذب کنند حتما طرح ها و ایده های بیشتری به ثبت خواهد رسید.

این دانشجوی نخبه با اشاره به برخورداری دانشجویان از روحیه بالای جهادی عنوان کرد: اکثر اختراعات کشور توسط قشر دانشجو و جوان طراحی شده و به ثبت رسیده  چون دانشجو بدون هیچ چشم داشت و با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری  در راستا  توسعه و ارتقا سطح علمی کشور تلاش می کند.

مسعودی بیان کرد: اگر اطرافیان مخترع  از خانواده گرفته تا مسئولین و جامعه فرد را حمایت کنند یقینا او زودتر به اهداف مورد نظرش می رسد چرا که اگر به جوان توکل و اعتماد شود حتما جوان پاسخگوی اعتماد آنها خواهد بود.

وی  با بیان اینکه باید فضای دانشگاه به سمتی برود که همراه با آموزش و کار تئوری به دنبال  کار عملی باشد، افزود: اگر آموخته دانشجویان وارد عرصه عمل شود یقینا نبوغ افراد زودتر پدیدار می شود و سریعتر به هدف می رسد.

این نخبه علمی با بیان اینکه مسئولان باید الگوی جهادی باشند ادامه داد:  از مسئولین تقاضا دارم تا بیشتر به فکر جوانان باشند چرا که برای پیشرفت و توسعه کشور برداشتن تنها یک  گام کافی نیست و نیازمند همکاری تمام افراد جامعه است.