گروه اقتصاد کلان: رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به ديدار اخير خود با رهبر معظم انقلاب اسلامي‌از دستور ايشان به اين بانک براي تقويت هرچه بيشتر ارزش پول ملي و نيز رعايت استقلال بانک مرکزي خبر داد.

به گزارش تجارت از بانک مرکزي، «عبدالناصر همتي» در جلسه دوره‌اي با مديران عامل بانک‌ها تاکيد کرد: بانک مرکزي و نظام بانکي تمام توان مديريتي و کارشناسي خود را براي تحقق منويات رهبر انقلاب به کار مي‌بندد. وي همچنين با اشاره به تاکيد رئيس جمهوري درخصوص تامين سرمايه در گردش و نقدينگي مورد نياز توليد از مديران عامل بانک‌ها خواست تسهيلات براي سرمايه در گردش توليد را در اولويت قرار دهند و براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي که بهره وري دارند، سازوکارهايي تعيين کنند. رئيس شوراي پول و اعتبار با تشريح اهميت توليد و اشتغال و ضرورت توجه ويژه به آن، از مديران عامل بانک‌ها خواست برنامه‌ريزي‌هاي مقتضي در اين باره انجام دهند و در صورت نياز به کمک و مساعدت بانک مرکزي اعلام کنند. وي درباره ساماندهي دستگاه‌هاي کارت‌خوان و چک‌هاي تضميني بر کنترل و نظارت بيشتر تاکيد کرد و گفت: بانک‌ها بر شرکت‌هاي پرداخت (PSP) نظارت داشته باشند و در صورت رعايت نکردن ضوابط نظارتي بانک مرکزي توسط اين شرکت‌ها، مجوز آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وي در اين جلسه ضمن تشريح برخي جزئيات لايحه بودجه سال آينده، تاکيد کرد: بودجه‌اي متناسب با شرايط ويژه اقتصادي براي سال ۱۳۹۸ تدوين شده و ان‌شااله شرايط مناسبي در پيش خواهيم داشت. رئيس کل بانک مرکزي با يادآوري برنامه بانک مرکزي براي اجراي عمليات بازار باز با هدف مديريت سياست‌هاي پولي و سود بانکي، پيش‌بيني‌هاي انجام شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ براي تحقق اين برنامه را براي مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي تشريح کرد. مديران بانک‌ها نيز در اين جلسه ضمن اعلام آمادگي براي حمايت از واحدهاي توليدي تاکيد کردند که ضرورت دارد واحدهاي صنعتي نيازمند شناسايي شوند و خواستار ارتقاي بهره‌وري و نظام‌هاي مديريتي واحدهاي توليدي براي بهره‌برداري بهينه از منابع سرمايه‌اي در اختيارشان شدند. تا از انحراف منابع جلوگيري شود.

http://tejaratonline.ir/#content72287