شریعتمداری در مجمع عمومی عادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مطرح کرد: طرح‌های صنعتی صادرات محور در اولویت است/ ضرورت شفافیت در امور، پاکدستی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر حمایت از طرح‌های صنعتی صادرات محور تاکید کرد و شفافیت در امور، پاکدستی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات را برای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تأکید قرار داد.
طرح‌های صنعتی صادرات محور در اولویت است/ ضرورت شفافیت در امور، پاکدستی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات

به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری در جلسه مجمع عمومی عادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صورت‌های مالی ارایه شده این سازمان برای سال مالی ۹۵ را روشن و شفاف دانست و ضمن تشکر از رییس سازمان و اعضای مجمع عمومی آن گفت:  سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور دارد.
وی توجه به فاکتورهای زیست محیطی در توسعه فعالیت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را ضروری دانست و افزود: نزدیک به ۴۰ هزار واحد صنعتی از ۸۰ هزار واحد موجود کشور در شهرک‌های صنعتی قرار دارند که باید در حوزه زیرساخت‌ها برای نوسازی و بهسازی در مجوعه شهرک‌های صنعتی کشور، فعالیت اساسی شود.
شریعتمداری با راهبردی توصیف کردن ارتباط استراتژیک و مستقیم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران برای اهداف توسعه‌ای، تصریح کرد:  یکی از مهمترین نیازهای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط منابع و تسهیلات مالی است که باید با اولویت واحدهای دارای بازار مورد توجه قرار بگیرد. همچنین طرح‌های صنعتی که منجر به صادرات گسترده تر در کشور می‌شوند، باید در اولویت قرار داده شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۹ هزار طرح در حال اجرا در کشور وجود دارد که به زودی تکمیل و  به واحدهای صنعتی تبدیل می شوند، گفت:  سهم فعالیت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در شاخص‌هایی مانند ارزش افزوده، صادرات صنعتی، توسعه صنایع دانش بنیان و دیگر فاکتورهای توسعه‌ای باید بصورت مقایسه ای در بازه‌های منظم بررسی شود.
شریعتمداری تلاش هدفمند و نتیجه گرایی را  برای پیشبرد اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی مهم دانست افزود: ظرف یک ماه آینده گزارش عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در زمینه شاخص‌های مهم توسعه‌ای و محورهای راهبردی به‌صورت کمی و کیفی تدوین و ارایه شود‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان بر ضرورت توجه به شفافیت در امور، پاکدستی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات برای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.