کمپین “آری به تولید ملی” به همت و یاری تمام ایرانیان نیازمند است. امید است این کمپین با یاری تمامی مدیران، فرهیختگان و نخبگان این مرز و بوم بتواند قدم‌های بلند و مثمر ثمری را در مسیر اعتلای اهداف نظام اسلامی و منویات مقام معظم رهبری بردارد. در این راستا از همکاری و همراهی تمامی عزیزان به گرمی استقبال می‌شود.
مصطفي حسني
*دبیر کمپین مردمی آری به تولید ملی