قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز ازمرز بازرگان (مرز مشترک ایران با ترکیه) دیدار کرد.
به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی، ظهر امروز خسرو تاج و هیئت همراه از گمرک مرزی بازرگان در منطقه آزاد ماکو با هدف بررسی مشکلات مسیرهای ترانزیت و نظارت براوضاع گمرک و ارائه آن در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه بازید کرد.
این کمیسیون تا یکماه آینده در تهران برگزار خواهد شد که برگزاری این کمیسیون بسترساز فصل جدیدی از توسعه تجارت بین ایران و ترکیه خواهد بود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بمنظور بررسی چگونگی روند صادرات و واردات از گمرک بازرگان، از گمرک ۱۲ هزار هکتاری منطقه آزاد ماکو نیز بازدید کرد.
به گزارش ایسنا؛ این هیئت بعد از بازدید از مرز های رازی در خوی و گمرک بازرگان در ماکو ، فردا به منظور بررسی وضعیت گمرک سرو ارومیه به این شهر سفر می کنند.