حمایت جمعی از مجریان و گویندگان تلویزیون از پویش #آری_به_تولید_با_کیفیت_ملی

#تولید_کننده_داخلی_قهرمان_ملی
در آستانه سال نو
به پویش #آری_به_تولید_ملی بپیوندیم
#یک_دست_صدا_ندارد.