معرفی دبیران کمپین آری به تولید ملی در نقاط مختلف کشور

آقای حسنی

دبیر خراسان شمالي جناب آقای محسن رضوی،مدیرمسئول فعلی روزنامه اقتصادی آسیا و فعال و آگاه اقتصادی.

 

سید محسن رضوی

دبیر خراسان شمالي جناب آقای محسن رضوی،مدیرمسئول فعلی روزنامه اقتصادی آسیا و فعال و آگاه اقتصادی.

 

قصد همکاری با کمپین را دارید؟!

اگر شما علاقه مند به همکاری با کمپین هستید با ما در ارتباط باشید.

تماس با ما